Es publica l’article “Petjada de carboni i petjada hídrica de la cadena de subministrament de carn de porc a Catalunya: del pinso als productes finals”

El passat 6 de febrer es va publicar al Journal of Environmental Management l’article titutlat: “Carbon anb water footprint of pork supply chain in Catalonia: From feed to final products”, on hi han participat investigadors de diferents universitats i centres d’investigació, la majoria d’ells, socis del clúster (Universitat de Santiago de Compostel·la, Cetaqua, Parc de Recerca de la UAB – UAB, Universitat de Vic) i també l’empresa La Vola 1981 SA i INNOVACC.

A continuació es presenta un resum de l’article, referent a l’eina de càlcul de la petjada de carboni i la petjada hídrica del sector carni porcí català:

Una eina sistemàtica per avaluar la petjada de carboni (CF) i l’empremta de l’aigua (WF) de les empreses de producció de carn de porc que es va desenvolupar i aplicar a les empreses catalanes representatives. Per a això, una avaluació ambiental des de l’inici fins al final que es va portar a terme per mitjà de la metodologia de l’ACV, tenint en compte totes les etapes de la cadena de la carn de porc, de la producció de pinsos per a la transformació de productes finals, llestos per a la seva distribució. En aquest enfocament, es reporten els resultats ambientals sobre la base de vuit unitats funcionals diferents (FUS) d’acord amb els principals productes de porc obtinguts. Amb l’objectiu de garantir la fiabilitat dels resultats i facilitar la comparació amb altres informes disponibles, les Regles de Categoria de Producte (RCP) per al sector de la carn de porc català també es van definir com a base per als càlculs. Els resultats de la caracterització mostren la producció de farratge com el principal contribuent a les càrregues ambientals a nivell mundial, amb aportacions superiors al 76%, independentment de l’indicador del medi ambient o l’etapa del cicle de vida considerat, la qual cosa està d’acord amb altres dades publicades. En contrast, els resultats en termes de CF i WF posen per sobre de la gamma de valors reportats en una altra part. No obstant això, les principals discrepàncies es deuen principalment a les diferències en els criteris d’assignació dels co-productes. En aquest sentit, l’assignació econòmica / física i / o ampliació del sistema s’han considerat majoritàriament en la literatura. Per contra, no es va considerar adequada assignació en aquest estudi, d’acord amb les característiques de les indústries i dels productes objecte d’avaluació. Així, els majors impactes cauen sobre el producte principal, que es deriva de les càrregues ambientals comparativament més altes. Finalment, a causa de la rellevància de la producció de farratge en els resultats generals d’avaluació d’impacte, les estratègies per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI), així com l’ús de l’aigua associats a aquesta etapa es proposa en la cadena de subministrament de carn de porc.

Us adjuntem el link per si voleu consultar directament el resum orginial (en anglès): http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716300378