DTI Spain SL s’adhereix a INNOVACC

La setmana passada es va adherir a INNOVACC l’empresa Dansih Technological Institute Spain SL, delegació del DMRI (Danish Meat Research Institute) a Espanya.
Les seves oficines s’ubiquen a Dinamarca, Espanya i Polònia.DMRI (Danish Meat Research Institute). És un Institut de recerca de la carn a on es creen millores per aconseguir avantatge competitiu i ofereixen un servei d’assessorament basat en el coneixement dels seus extensos programes de recerca i desenvolupament. Des de fa seixanta anys estant col·laborant estretament amb la indústria internacional de la carn. Els seus serveis inclouen els processos de qualitat, seguretat i de producció de carn de porc, i diferents varietats de bestiar (boví, oví i aviram).
Els principals lemes del DMRI són: millorar el rendiment dels seus productes incrementa els seus beneficis i el camí més curt cap a una millor praxis.