Reportatge atles de la innovació a Catalunya sobre petjada de carboni i hídrica

El dia 1 d’abril es va gravar en una granja de Solsona (vinculada a l’empresa associada Agropecuària catalana SCCL) el reportatge del projecte “Metodologia de càlcul de la petjada de carboni i la petjada hídrica al sector carni porcí i foment de la seva reducció” que s’inclourà dins del projecte Atles de la innovació a Catalunya, una plataforma web on es publiquen diferents experiències de cooperació entre Universitat i Empresa.

Gràcies a aquest projecte, els socis d’INNOVACC disposen d’una eina, amb un software senzill, que permet calcular la petjada de carboni i hídrica dels principals productes de la cadena de valor del porc. La calculadora està preparada per avaluar la producció de pinsos, porcs vius en granja, canals de porc, carn especejada fresca o congelada, pernil cuit, pernil curat, fuet i xoriç.

Vista de la granja de porcí a Solsona

Durant la gravació del reportatge, el Sr. Joan Colón, investigador de la Universitat de Vic (centre que va formar part de l’equip redactor del projecte junt amb Cetaqua, Lavola i Inèdit Innovació-UAB) va explicar que el repte era escollir una metodologia estàndard i va recordar que, amb aquesta eina les empreses del sector poden conèixer amb precisió la quantitat de CO2 que s’allibera i l’aigua que es fa servir. I no és un càlcul en conjunt per a tota l’activitat de l’empresa, sinó que aporta el valor per a cadascun dels productes que arriben al mercat. Per altra banda, el Sr. Eudald Casas d’INNOVACC, va posar de manifest que determinats clients i consumidors demanen aquest tipus d’informació, i utilitzant aquesta eina, les empreses poden arribar més fàcilment a aquests mercats, donant una imatge de transparència i sensibilitat ambiental. Però també ha de servir per adoptar mesures correctives a cada empresa, ja que més emissions de gasos d’efecte hivernacle o usar més aigua sol implicar més costos dels necessaris.