Presentació dels resultats del projecte: “Alternatives de descontaminació de canals porcines en escorxadors”

Data: dimarts 5 d’abril de 2016

Hora: 10.30h

Lloc: sala Patronat d’IRTA Monells (Edifici A)

El proper dia 5 d’abril es realitzarà a la Sala Patronat d’IRTA (Monells) una jornada oberta a tot el públic, a on es presentaran els resultats obtinguts referents al projecte “Alternatives de descontaminació de canals porcines en escorxadors”.

El projecte s’ha basat fonamentalment en proves preliminars de laboratori realitzades per IRTA i on han col·laborat 8 escorxadors i / o sales de desfer associats al clúster:Friselva SA, Olot Meats SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Escorxador Frigorífic d’Avinyó SA, Patel SAU, Frigorífics Costa Brava SA, Escorxador Frigorífic d’Osona SA i Corporació Alimentaria Guissona SA. El promotor del projecte ha estat INNOVACC.

El projecte pretén conèixer diferents alternatives per a reduir la contaminació bacteriana de canals porcines en escorxadors i en etapes posteriors. Per aquest motiu, s’ha fet una anàlisi d’estudis publicats i també s’han anat realitzant diferents petites proves preliminars a laboratori, sobre aquestes tècniques:

Raigs Ultraviolats Diòxid de clor
Ozó Àcid làctic
Aigua a diferent temperatura i temps d’exposició LAE
Aigua electrolitzada Fotocatàlisi (mètode indirecte)

 

Els objectius principals del projecte era conèixer, d’una manera preliminar, per a cada aplicació:

–          Legalitat en les aplicacions
–          Eficiència de reducció de la contaminació
–          Viabilitat tècnica d’aplicació
–          Viabilitat econòmica

L’ordre del dia serà la següent:

 

10.30 – 12.00h. Presentació del projecte

Objectius

Resultats: informe presentat al DARP i resultats obtinguts a partir dels estudis d’inoculació amb Salmonella

Precs i Preguntes

A càrrec de la Sra. Teresa Aymerich (IRTA – Seguretat Alimentària)

12.00 – 12.15h. Debat sobre possibles noves propostes d’interès per a les empreses col·laboradores a càrrec del Sr. Eudald Casas (INNOVACC)

En funció dels resultats que es presentin el dia 5 d’abril, es preveu plantejar algun projecte futur, centrant-se amb aquells mètodes més eficaços i interessants.