INNOVACC i deversos socis al reportatge “conèixer l’impacte ambiental del porc per a lluitar contra el canvi climàtic” dins l’atles de la innovació a Catalunya

El passat mes d’abril INNOVACC, la UVIC i Agrocat varen participar en el rodatge del reportatge anomenat “Conèixer l’impacte ambiental del porc per a lluitar contra el canvi climàtic” que forma part de l’Atles de la Innovació a Catalunya”. El reportatge fa referència al projecte impulsat des del clúster “Metodologia de càlcul de la petjada de carboni i la petjada hídrica al sector carni porcí i foment de la seva reducció”.

Els consumidors i els clients de productes carnis són cada vegada més sensibles i exigents, no tan sols en la qualitat dels productes, sinó també en l’impacte ecològic i ambiental associat a la producció. Aquesta conscienciació té una translació progressiva en els aspectes normatius i legals dels països.

El sector de la carn porcina a Catalunya és molt important, i la ràpida i efectiva resposta a les demandes del mercat és clau, no solament per a la seva pervivència, sinó per a incrementar el seu posicionament davant de la competència.

En aquest context, un grup d’empreses associades a INNOVACC varen desenvolupar una metodologia i una eina per a calcular la petjada de carboni i hídrica de diversos productes. Aquests càlculs han de facilitar la confiança de consumidors i de clients i, alhora, permetre a les mateixes empreses productores conèixer els processos que impacten en la seva competitivitat i millorar-los.

Recordar-vos que el projecte de càlcul de petjada de carboni i petjada hídrica el va liderar el Grupo Alimentario Argal i també varen participar-hi altres empreses (Agropecuària Catalana, Boadas 1880, Grup Batallé, Frigoríficos del Nordeste, Friselva, Matadero Frigorífico de Avinyó-Grup Roma, Noel Alimentaria) i la Federació Catalana d’Indústries de la Carn. La redacció i execució del projecte va anar a càrrec del CT BETA (UVic-UCC), Cetaqua, Inèdit Innovació-UAB i Lavola.

Per descarrgar-vos el reportatge ho podeu fer a través del link:
http://atlesinnovacio.plataformacti.cat/coneixer-limpacte-ambiental-del-porc-per-a-lluitar-contra-el-canviclimatic/

Podeu disposar de l’eina de càlcul i de tota la informació relacionada, a l’àrea d’associats de la web www.innovacc.cat