Presentació del projecte “desenvolupament d’aplicacions per a mòbils o kits d’autocontrol, amb Nirs de butxaca low cost

Data: dimarts 17 de maig de 2016

Hora: 10.00h

Lloc: sala d’actes de l’IMPO (INNOVACC) – Tomàs de Lorenzana, 15 – 17800 Olot

Inscripcions: al telèfon 972 27 25 97 o bé a través del mail d’INNOVACC (innovacc@olot.cat)

Un dels temes que s’han definit com a prioritaris a INNOVACC per a iniciar aquest 2016 és el projecte “Desenvolupament d’aplicacions per a mòbils o kits d’autocontrol, amb NIRS de butxaca low cost”. Inicialment els socis d’INNOVACC que varen mostrar-hi interès foren: CAGSA, Norfrisa, Argal, Boadas, Espina, Espuña, Monter, Noel, Salgot, Adiveter, EIO, Esbelt, Lenz, Metalquimia, Mimasa, IRTA.

En aquests moments tenim una primera proposta de treball que ens presentarà en Narcís Grèbol d’IRTA el dia 17 de maig a INNOVACC (Olot).

Adjuntem un breu resum de la temàtica de la reunió:

– L’entorn de l’electrònica de consum comença a permetre disposar d’instruments d’anàlisi miniaturitzats, portables i de baix cost, que representen una oportunitat per a desenvolupar aplicacions orientades a obtenir dades en planta que siguin un ajut a la presa de decisions i una eina de monitorització de processos.

– Potser l’exemple més evident, és la disponibilitat d’equips NIR de butxaca (www.consumerphysics.com/myscio), en algun cas en connexió a smartphone i amb possibilitat de desenvolupar apps específiques que ens puguin donar informació no destructiva, immediata i en planta, de paràmetres com índex de iode en greixos, o activitat aigua superficial en embotits en procés d’assecat.

– La convocatòria de reunió vol presentar algunes opcions disponibles, amb les aportacions d’IRTA i de tots els assistents que coneguin les alternatives, i valorar conjuntament la viabilitat d’iniciar un projecte de desenvolupament d’aplicacions amb l’ús d’aquests instruments. Convé especialment que els participants en la reunió aportin necessitats específiques de paràmetres que convindria poder mesurar en planta (identitat d’ingredients, contingut en sal, en humitat, …) per consensuar entre tots el projecte que es podrà realitzar de manera col•laborativa.

– Pensem en una aplicació amb un cost molt baix que, fins i tot, es pogués connectar al mòbil i que es podria utilitzar principalment per a controls puntuals no invasius de determinats paràmetres, i es podria plantejar també la seva implantació en línia de procés com a control continu.

– Pensem que la proposta podria encaixar bé amb alguna línia d’ajut com la de projectes pilot innovadors de Grups Operatius (DARP 2016) i la de projectes innovadors col•laboratius d’AEIS (MINETUR 2016). I ens agradaria parlar-ne amb vosaltres.