Presentació del projecte NIRS de butxaca “Low Cost”

El passat dimarts 17 de maig es va presentar a Olot el projecte “Desenvolupament d’aplicacions per a mòbils o kits d’autocontrol, amb NIRS de butxaca “low cost” a càrrec del Sr. Narcís Grèbol d’IRTA, coordinador d’Innovació Tecnològica d’IRTA.

Els punts desenvolupats durant la sessió van ser els següents:

Descripció d’opcions d’instruments disponibles. El Sr. Narcís Grèbol va presentar diferents opcions d’instruments que es comercialitzen actualment amb sistema NIRs de baix cost. Els assistents van poder fer les seves aportacions.

Descripció de paràmetres d’interès industrial. El Sr. Grèbol va exposar una primera proposta de possibles paràmetres a mesurar amb aquesta eina (en escorxador, sala de desfer, planta d’elaboració, assecador …) i va convidar a la resta d’assistents a proposar nous paràmetres.

El llistat inicial de paràmetres plantejats és:

– humitat, o activitat aigua en superfície, de productes carnis fermentats o assecats
– índex de iode de greixos animals / índex de peròxids
– llescats: contingut en sal, activitat aigua, humitat
– carn fresca MAP: aerobis, LAB, enterobacteris, pH, greix intramuscular, proteïna, humitat
– diferenciació ibèric / Duroc
– identitat / composició d’ingredients i additius
– identificació / quantificació d’additius crítics en barreges en planta o a recepció
– detecció d’al·lèrgens, micotoxines
– proteòlisis en pernil curat
– àcids grassos
– sal en salmorres

Els assistents varen acordar treballar en un projecte que, a priori, no requereixi molta precisió i on es pugui utilitzar un dels equips disponibles al mercat de baix cost (com a referència es va parlar d’uns 3.000-5.000 €). En principi, sembla més probable que un equip d’aquest tipus serveixi per a fer mesures puntuals i serà força més difícil que es pugui implantar en línia de procés.

Es demana als interessats en participar en el projecte d’una manera activa, que ens diguin quins paràmetres preferirien mesurar amb aquesta eina. D’entrada s’acorda que es treballarà segur amb la “humitat, o activitat aigua en superfície, de productes carnis fermentats o assecats”, però queda la porta oberta a que cadascú digui les seves preferències.

Formació del grup de treball del projecte i ajuts. L’Eudald Casas d’INNOVACC va presentar diverses opcions per aconseguir un ajut per a poder iniciar el projecte i per a fer les primeres proves pilot amb les empreses implicades. Els assistents varen acceptar preparar una sol·licitud d’ajut de la línia AEI-MINETUR.

Els socis que estan interessats inicialment en aquest projecte són: Argal, Boadas, CAGSA, Espina, Espuña, Monter, Noel, Norfrisa, Salgot, Adiveter, EIO, Esbelt, Lenz, Metalquimia, Mimasa, IRTA.