INNOVACC participa a la taula estratègica pel corredor mediterrani

El passat 25 de maig INNOVACC va participar a la Taula Estratègica Catalana del CMED (Corredor Mediterrani). El Sr. Josep Pujadas, President de la Delegació a Osona de la Cambra de Barcelona i membre del Consell Assessor Institucional d’INNOVACC va representar al clúster durant l’acte que es va celebrar a Barcelona.
A la Taula Estratègica hi participaven diferents representants polítics de la Generalitat de Catalunya i també representants de diverses entitats de caire públic i privat de tot el territori català.
Durant l’acte es van presentar les línies mestres de la Taula Estratègica i els 4 grups de treball (econòmic, infraestructures, logística del transport i institucional) on cada entitat podrà participar.
Al mateix temps es van donar dades de l’àrea del Corredor mediterrani (població, zones geogràfiques, empreses exportadores, inversions estrangeres, volum de ports de mercaderies, etc.) i les limitacions del mateix.
Altres temes que es van posar sobre la taula durant l’acte van ser: la importància de la infraestructura per tal de desplegar la innovació empresarial, l’estat real d’execució del projecte (recordant que cal agilitzar les obres de la infraestructura), la necessitat d’un calendari precís de l’execució de les obres, més compromís en vàries legislatures, o tenir en compte les mesures mediambientals a aplicar.
Finalment, es va comentar la importància de col·laborar amb els governs de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, i la importància del desenvolupament immediat del Corredor.
Cal recordar que INNOVACC esta col·laborant en un projecte pilot impulsat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i en col·laboració amb el clúster Railgrup, per a conèixer i provar les alternatives d’utilització del transport ferroviari per a les exportacions de productes carnis cap a la resta d’Europa.