Jornada “Resistència antimicrobiana: Ús responsable d’antibiòtics a les explotacions ramaderes” a Vic

Es va celebrar a la Cambra de Comerç de Barcelona, a Vic, la jornada anomenada “Resistència antimicrobiana: ús responsable d’antibiòtics a les explotacions ramaderes” organitzada pel DARP i la Llotja de Vic amb el suport d’INNOVACC. Durant la jornada es van realitzar diferents ponències que es mostren a continuació:

– Pla Nacional de lluita contra les resistències als antibiòtics. Situació actual. Sra. Cristina Muñoz Madero. Cap de Servei. Membre del CVMP – Departament de Medicaments Veterinaris de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ( AEMPS ).
Durant la ponència es va explicar de forma detallada el Pla nacional de lluita contra les resistències a antibiòtics fent èmfasi a l’ús responsable dels antibiòtics en les explotacions ramaderes. Va recordar que l’any 2013 Espanya figurava com a segon país major consumidor d’antibiòtics d’Europa, y les dades del 2014 ja situaven Espanya en primer lloc. Les notícies relacionades són cada cop més preocupants.

– Problemàtica de la prescripció i les responsabilitats del veterinari prescriptor. D. Luis M. Cebrián. ANEMBE, i D. José A. Gil. Àrea del MAGRAMA a Saragossa.

– Antimicrobians en porcí: una visió pràctica. Sr. Lorenzo Fraile. Professor agregat de la UdL.

– Presentació del programa de recepta electrònica del Consell, PRESCRIVET. D. Juan José Badiola. President del Consell General de Col•legis Veterinaris d’Espanya.

– Bones pràctiques i experiències en marxa: “La reducció del contingut de proteïna en les dietes de transició. La no utilització d’antimicrobians pot afectar els rendiments productius posteriors? “. D. David Solà i Oriol de SNIBA – UAB.

Es va explicar un estudi pràctic realitzat pel Departament SNIBA de la UAB referent a la no utilització d’antibiòtics en porcí i la seva repercussió sobre la producció. A continuació es mostren alguns dels resultats més rellevants obtinguts,

diferenciant la utilització i la no utilització d’antibiòtics.

Per finalitzar la jornada, es va fer una taula rodona dels aspectes que s’havien anat presentant.