Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i co-productes d’escorxadors de porcí

L’objectiu general del projecte és obtenir proteïnes a partir d’òrgans porcins de baix valor comercial
que, per les seves propietats funcionals i d’alt valor nutritiu, siguin útils com a ingredients a la indústria
alimentària.

Els objectius específics serien:
• Optimitzar la tècnica que permeti separar les fraccions proteiques i alhora eliminar l’off flavor
característic de les vísceres.
• Caracteritzar les fraccions proteiques: estabilitat, composició química i funcionalitat tecnològica
• Determinar les condicions òptimes per a la formació d’un extracte ric en Zn-protoporfirina
(ZnPP) per al seu ús com a pigment alimentari.
• Aplicar tecnologies enzimàtiques, alta pressió hidrostàtica i extrusió per millorar la funcionalitat
de les proteïnes i desenvolupar texturitzants de proteïna amb aplicacions com a ingredients
amb valor nutritiu i funció tecnològica per a els productes carnis
• Desenvolupar productes carnis amb inclusió dels ingredients anteriors
• Determinar l’actitud dels consumidors

Amb la col·laboració de:

 

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.