Desenvolupament d’aplicacions per a mòbils o kits d’autocontrol, amb NIRs de butxaca low cost

Els objectius principals del projecte són:

– Investigar la possible aplicació d’un sistema NIR “low cost” per al control i ajust de processos d’assecat de productes carnis fermentats.
o en planta, en temps real, no destructiu, ràpid, multimostra
o per orientar la presa de decisions en qualsevol fase del procés
o amb menor dependència de l’experiència i capacitat del tècnic de control
o minimitzant l’aparició de defectes de qualitat
o optimitzant el temps d’assecat, sense riscos
o optimitzant el rendiment, la textura, el gust i l’aspecte del producte final

– Investigar quins mètodes matemàtics poden permetre calibrar un sistema NIR “low cost” per a aplicacions pràctiques de control d’assecat, complementaris en concepte i en execució respecte dels mètodes de calibratge clàssics que es basen en la disponibilitat d’espectres NIR d’alta precisió.

o utilitzant valors objectius de paràmetres físics (activitat aigua superficial, humitat superficial, humitat relativa ambiental, temps de procés, minva)
o utilitzant valors sensorials avaluats per experts
o utilitzant les dades obtingudes amb l’experiència d’ús per optimitzar els algoritmes d’anàlisi i aconseguir una millor qualitat de control de procés
o realitzant proves inicials amb prototips en entorn de laboratori

– Provar les millors opcions investigades, en un entorn representatiu de condiciones reals de funcionament.
o utilitzant valors objectius de paràmetres físics (activitat aigua superficial, humitat superficial, humitat relativa ambiental, temps de procés, minva)

o utilitzant valors sensorials avaluats per experts.
o utilitzant les dades obtingudes amb l’experiència d’ús per optimitzar els algoritmes d’anàlisi i aconseguir una millor qualitat de control de procés.

– Que aquest projecte de R + D permeti la creació d’un dispositiu d’aplicació industrial per al sector carni, que molt probablement hauria de desenvolupar i validar-se finalment en un posterior projecte específic d’innovació.

Amb la col.laboració de: