Eliminació d’etiquetes en caixes d’indústria càrnia

La majoria d’empreses càrnies utilitzen el mateix tipus de caixes de plàstic per al transport de productes carnis (ref. E1, E2, E3, E4, …) i aquestes circulen per diferents empreses de tot el món. Per aquest motiu, cal fer una molt bona neteja de la caixa abans de tornar-la a utilitzar en nous enviaments de carn. Sovint, es fa molt difícil retirar del tot les etiquetes identificatives que s’enganxen al plàstic.

Aquest projecte, preveu el desenvolupament d’un equip que permeti l’extracció completa d’aquestes etiquetes amb un sistema de neteja viable tècnicament i econòmica, i alhora amb la màxima eficiència energètica i amb un consum d’aigua raonable. Durant el projecte es realitzen també proves pilot amb caixes brutes d’empreses càrnies associades a INNOVACC, per tal d’anar ajudant al fabricant de la màquina a millorar la solució.