Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions frigorífics

L’objectiu del projecte és desenvolupar un sistema per netejar l’interior de les caixes frigorífiques de transport de carn en canal o en caixes. Es buscarà un tipus d’instal·lació que amb la mínima inversió es puguin aprofitar els sistemes de baixa pressió que tenen instal·lats la majoria d’empreses a la zona dels molls o a les zones de rentat específiques per a la neteja d’aquestes caixes frigorífiques de forma manual, es pugui netejar de forma automàtica i d’aquesta manera poder obtenir els següents avantatges:

• Estalvi de mà d’obra, aigua, productes químics, i per valor tant, estalvi de cost.
• Minimització de la contaminació creuada entre mercaderies de diferents viatges
• Assegurar el procés de neteja automatitzat i regular.
• Control on-line (registre de consum d’aigua i altres entrades, horari de neteja, etc.)
• Possibilitat de definir diferents programes de neteja segons:
o Mida de la caixa frigorífica del camió
o Residus existents
o Amb / sense desinfecció
o Amb / sense aclarit previ

Amb la col.laboració de: