Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions d’animals vius

L’objectiu del projecte és validar un sistema d’aire calent forçat dissenyat pel grup Castanyé com a tractament tèrmic de desinfecció per a les caixes de camions de transport d’animal viu (porcí), davant de perills microbiològics rellevants (especialment Salmonella, Listeria monocytogenes i PRSS). El procés permetria fer un pas endavant en la higiene i desinfecció de camions de transport d’animal viu, tant des d’un punt de vista d’higiene i seguretat microbiològica, com d’estalvi de temps invertit en el procés, estalvi d’aigua i minimització dels residus químics en els afluents.

Es tracta d’un projecte de cooperació pel desenvolupament de productes innovadors coherents amb els reptes estratègics del sector carni porcí, on hi participen els associats del clúster: RS Aluminkar SL, IRTA, Olot Meats SA, Noel Alimentària SAU.


Validació d’un sistema de desinfecció d’aire calent en camions de transport d’animals vius

Dra. Teresa Aymerich (IRTA) - 29/9/2017

La neteja i desinfecció dels camions de transport d’animal viu, és un procés costós i llarg degut a la dimensió i disseny interior dels camions. L’aplicació de procediments de neteja i desinfecció deficients són un important factor de risc per a disseminació de la contaminació dels animals, contribuint a augmentar la prevalença de patògens en la canal i la carn de porcí. En aquest marc, es va dur a terme un projecte amb l’objectiu d’avaluar l’eficàcia d’un sistema d’aire calent forçat (DrySist®) dissenyat pel Grup Castañé i OPPGroup com a tractament tèrmic de desinfecció de les caixes de camions de transport d’animal viu (porcí), davant de perills microbiològics rellevants (en particular Salmonella, L.monocytogenes i PRRS). El procés permetria fer un pas endavant en la higiene i desinfecció de camions de transport d’animal viu, tant des d’un punt de vista d’higiene i seguretat microbiològica, com d’estalvi de temps invertit en el procés, estalvi d’aigua i minimització dels residus químics en els afluents.

El projecte es va desenvolupar en el marc d’un ajut col·laboratiu impulsat i coordinat pel clúster INNOVACC, i en el que el Programa de Seguretat Alimentària de l’IRTA va contribuir en la part científico-tècnica. En una primera fase, va participar en la finalització del disseny del prototip de l’equip DrySist® a utilitzar en el projecte, fent especial atenció en els aspectes d’higiene. En una segona fase es va procedir als assajos experimentals, consistents en la realització de processos de desinfecció en camions en condicions reals de tractament en una nau industrial de l’empresa Grup Castañé, utilitzant camions de transport d’animals vius, proporcionats per diferents empreses col·laboradores, i que prèviament havien passat per l’etapa de neteja. En aquests assajos es van enregistrar els perfils tèrmics, en posicions estratègiques dins el camió, per tal de configurar els mapes tèrmics i localitzar les zones fredes del camió, on avaluar l’efectivitat del procediment de desinfecció per aire calent. Els resultats van evidenciar una important heterogeneïtat en la distribució del calor en l’interior dels camions, essent la zona inferior de la part posterior la més freda.

L’efectivitat del tractament es va avaluar mitjançant l’estimació de la letalitat microbiològica (valor de pasteurització) dels microorganismes d’interès, així com a través de mostrejos microbiològics abans i després dels tractaments. Les letalitats microbiològiques associades al procés de desinfecció van assolir i fins i tot superar els objectius prèviament establerts (i.e. 70 ºC / 30 min). Els resultats dels mostrejos microbiològics dels camions van confirmar l’eficàcia del procés de desinfecció tèrmica per aire calent sec del sistema DrySist®, reduint els recomptes de microorganismes indicadors i minimitzant la presència de Salmonella. Si bé en un 16% dels assajos, es va detectar la presència del patogen després del tractament, en tots els casos es tractava de camions amb restes de femtes. Aquests resultats evidencien la importància de la fase de neteja prèvia a l’etapa de desinfecció com a prerequisit imprescindible per garantir l’eficàcia i la validesa del procés DrySyst®.

L’activitat duta a terme ha generat resultats molt satisfactoris que contribuiran a optimitzar l’equip i el procés de desinfecció, així com el sistema de registre de dades que permetin generar documentació que verifiqui la consecució dels objectius en cada un dels tractaments, una vegada el sistema s’implementi a nivell industrial.

Per a conèixer més detalls sobre aquest projecte s’ha organitzat una jornada tècnica el dia 11 d’octubre de 2017 a IRTA (Monells).

Programa jornada Desinfecció de camions

Inscripció