Disseny higiènic de solucions de drenatge al sector alimentari

Aquest projecte inclou la realització de diagnosis individualitzades per a empreses associades a INNOVACC, a partir de visites a les instal·lacions que fan empreses especialitzades en sistemes de drenatge (també membres del clúster). En aquestes visites s’analitzen a fons les canals, reixes, embornals, separadors (de greixos, d’hidrocarburs, etc), estacions de bombeig, cobertes, sistemes higiènics…

Posteriorment es fa un informe amb les recomanacions de millora específiques per a cada empresa interessada.

Si s’escau, des del clúster s’ajuda en l’etapa d’implantació de la solució (assessorament en la cerca d’ajuts o finançament).

I, en els casos que sigui necessari realitzar un procés de recerca i desenvolupament d’alguna solució inexistent al mercat, INNOVACC col·labora organitzant el projecte (objectius, participants, accions a realitzar, pressupost, possibles ajuts, etc).