INNOVACC presenta la convocatòria de la primera edició dels “Premis INNOVACC”

El passat 14 d’octubre es va presentar la convocatòria de la Primera edició dels “Premis INNOVACC” a Olot.
Aquest premi a la innovació tecnològica té com a objectiu incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català enfocat al sector carni porcí.

Neus Cañigueral, membre de la comissió permanent d’INNOVACC
“Creiem que amb la dotació d’aquest premi es busca estimular als joves estudiants i futurs professionals, per tal que despertin les ganes d’explorar les seves idees i aprofundir encara més en els coneixements que els està oferint la seva educació”

Poden participar al premi estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat que estiguin estudiant l’últim curs dels estudis, durant el període 2016-2017, i que estiguin preparant el Projecte final de cicle/grau. Tots els alumnes han d’estar matriculats a un centre educatiu de Catalunya.

És imprescindible que el projecte estigui dirigit al sector carni porcí* i suposi una innovació tecnològica tangible i aplicable.

*Inclou tant la cadena de valor principal del porcí (granges, escorxadors, sales de desfer, elaboradors de productes carnis) com de tots els serveis auxiliars (genètica, pinsos, additius, maquinària, automatització, solucions d’higiene, envasos i embalatges, logística, energia, gestió de residus i subproductes, etc).

S’estableix una sola categoria dels premis:

Premi únic dirigit a l’estudiant (o grup d’estudiants**) que hagi realitzat el projecte i al Departament/professor que ha tutoritzat el projecte.

**Es podran presentar projectes col·laboratius on hi hagin participat més d’un estudiant.

El premi consisteix en 10.000 € repartits al 50% entre l’estudiant i el Departament/tutor que han realitzat el projecte. Al mateix temps, s’oferirà, a l’estudiant guanyador, la possibilitat de formalitzar un contracte de treball en pràctiques en una empresa del sector carni porcí català.

Es podran presentar els projectes fins al 15 de juliol de 2017, La comunicació del finalistes a guanyador/a del premi es realitzarà com a màxim el dia 31 d’octubre de 2017 a través de la pàgina web d’INNOVACC i personalment als estudiants i tutors finalistes del premi. Es preveu la celebració d’un acte d’entrega del premi, on s’hi convidaran a tots estudiants i els seus tutors que hagin optat a l’ajut, així com als socis d’INNOVACC i altres persones vinculades amb el sector carni porcí català. En aquest acte es presentaran els projectes finalistes i, finalment, es comunicarà el guanyador/a del premi.