INNOVACC participa al pla de la gastronomia de Catalunya

Dins el marc del Fòrum Gastronòmic, es va celebrar a Barcelona l’acte anomenat “Pla de la Gastronomia de Catalunya: la gastronomia a debat”, en el marc de les activitats de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 (CREG16).

INNOVACC, com entitat adscrita al CREG 2016 va participar a la sessió on es varen presentar els principals reptes del sector, elaborats inicialment per un grup d’experts catalans. Els reptes plantejats són:

1. Gastronomia i innovació

1.1. Donar resposta innovadora a les noves demandes dels consumidors
1.2. Fomentar i apropar la innovació a tota la indústria alimentària
1.3. Impulsar noves estratègies de cooperació i d’innovació per a acostar la innovació: el repte de la transferència

2. Gastronomia, radiografia d’un sector econòmic estratègic.

2.1. Aproximació a la magnitud de la gastronomia com a sector econòmic transversal
2.2. Millorar la col•laboració entre sectors i fomentar les xarxes interdisciplinàries per a potenciar-ne el desenvolupament econòmic
2.3. Potenciar la gastronomia com a sector d’activitat econòmica diferenciada
2.4. Professionalització plena del sector

3. Gastronomia i comunicació

3.1. Elaborar un relat que incorpori els nous agents de la gastronomia, el producte i el territori
3.2. Identificar i implicar els actors de referència que participen en la gastronomia catalana
3.3. Consensuar i aplicar criteris en la comunicació gastronòmica

4. Gastronomia i formació

4.1. Aproximació integral a la formació superior en gastronomia per a esdevenir referent internacional
4.2. Definir continguts de formació superior entre els agents de formació
4.3. Reforçar el coneixement gastronòmic al conjunt de la societat
4.4. Aprofitar les potencialitats de la recerca en gastronomia
4.5. Definir espais de trobada i nous mecanismes de coordinació per a la transferència de coneixement
5. Gastronomia i internacionalització

5.1. Projecció internacional de la gastronomia catalana com a realitat diferenciada
5.2. Elaboració d’un relat per a potenciar-ne la internacionalització
5.3. Projectar la gastronomia catalana sota un segell o marca comuna
5.4. Millorar l’articulació dels diferents agents i iniciatives que intervenen en la projecció exterior de la gastronomia

6. Gastronomia en el desenvolupament local

6.1. La sostenibilitat de les activitats productives,element fonamental per al desenvolupament territorial
6.2. Explorar els canals de comercialització més adients per arribar als consumidors
6.3. Garantir el relleu generacional dels petits productors i pagesia catalana.
6.4. Definir noves mesures i instruments de suport a les persones productores

7. Gastronomia i turisme

7.1. Apropar expectatives i experiència gastronòmica dels turistes
7.2. Articular un relat i una marca que ajudin a comunicar la gastronomia als turistes
7.3. Potenciar l’oferta de productes gastronòmics i la seva comercialització
7.4. Millorar la coordinació entre els diferents agents a l’entorn del turisme i la gastronomia

8. Gastronomia, nutrició, salut i educació

8.1. Preservar l’ecosistema de productors com a garantia d’alimentació sana
8.2. Millorar el posicionament de Catalunya com a país saludable i sostenible
8.3. Resoldre la pèrdua de coneixement culinari per a mantenir una alimentació equilibrada

9. Gastronomia, identitat i patrimoni

9.1. Establir uns criteris per identificar quins elements són susceptibles de convertir-se en patrimoni alimentari
9.2. Definir els objectius de posar en valor el patrimoni alimentari
9.3. Articular accions de valorització del patrimoni alimentari per fer sostenibles les activitats i la diversitat
9.4. Definir accions estratègiques per fer front a les diferents amenaces a les quals s’enfronta el patrimoni alimentari/gastronòmic

Al final de la presentació es va fer un debat entre els experts que havien elaborat la proposta de reptes i el públic assistent i abans de cloure l’acte, el director gerent de PRODECA Sr. Ramon Sentmartí va demanar a tot el món relacionat amb la gastronomia catalana que faci les seves propostes d’actuació concretes preferiblement emmarcades en aquests reptes estratègics.

Des d’INNOVACC s’està preparant una proposta d’actuació, d’acord amb els clústers alimentaris catalans, que consistiria en l’elaboració d’un vídeo de curta durada amb un cuiner català de renom cuinant diferents productes catalans amb potencial d’exportació arreu, on s’utilitzaria carn de porc i/o productes derivats. El vídeo no parlaria de cap marca concreta i donaria una imatge del potencial gastronòmic de Catalunya i dels seus productes alimentaris, i es podria veure en diferents idiomes. Estaria a disposició de totes les empreses catalanes per utilitzar-lo com a eina de marketing o vendes, i s’intentarà que també pugui ser un anunci televisiu per a diferents llocs del món. S’està preparant una proposta de contingut i pressupost per veure si aquesta actuació s’incorpora dins d’aquestes accions del Pla de la Gastronomia de Catalunya.