Quo Vadis Mercaderis transport multimodal de peribles

Data:Dimarts, 15 de novembre de 2016
Lloc: Cambra de comerç de Girona. Gran via de Jaume I, 46, Girona
Horari: 09.30 a 13.00h

Introducció i objectius
Emmarcada en la necessitat de conèixer en profunditat i anticipar les necessitats i requeriments estratègics del  sector del transport de mercaderies, sorgeix  la  iniciativa de plantejar un  debat obert en clau sectorial  on, amb  l’ajuda d’experts, podem analitzar el tipus d’actuacions que és necessari coordinar i impulsar de cara a millorar la  viabilitat  del transport    de  mercaderies  per  rail.  Elements  com  la  infraestructura,  el  material  rodant  i especialment la visió de l’usuari final i el carregador necessiten ser objectivats des d’una aproximació logística i  multimodal.
Aquesta nova edició de les Jornades QVM la dedicarem a exposar els  recents avanços en transport  multimodal del  sector  carni  porcí,  de  la  mà  dels  agents  que  han  intervingut  i amb  el  suport  del  Comitè  de  Serveis Multimodals de la Generalitat de Catalunya.

Programa:
9:30 – 10:00 Acreditacions
9:45 – 10:15 Benvinguda i presentació de la jornada
Taula Estratègica del Corredor Mediterrani i el Comitè de Serveis Multimodal de la Generalitat de Catalunya. Eines al Servei de la Demanda.
Ricard Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.
10:15 – 10:50 Multimodalitat. Una aproximació logística (I)
Ramón Vázquez, Vicepresident, CETM Multimodal.
Joan Castellet, Director General MultiRail, Operador Multimodal.
10:50 – 11:20 Coffee Break
11:20 – 11:55 Multimodalitat. Una aproximació logística (II)
Carles Rúa, Responsable de projectes estratègics i d’innovació, Port de Barcelona.
Jordi Obach,Director España de Carga Directa, DBSHENKER,Logística 4.0.
11:55 – 12:30 Multimodalitat aplicada a transport de peribles iFreightMed Carni. Miguel Angel Dombriz, Director, FGC-Cargo.
Transport Multimodal Girona – Alemanya. Marc Ciurana, Director Logística, Frigorífics Costa Brava – Aristarco Tomàs, Director General, Tomàs Expediciones.
12:30 – 13:00 Debat obert i clausura de la jornada

Inscripcions: Aquesta jornada és gratuïta, prèvia confirmació a través d’aquest enllaç

+info: http://www.railgrup.net/documentos/QUO-VADIS-MERCADERIES.pdf