INNOVACC col.labora en el seminari “Certificació voluntària del control de salmonel.losi en escorxadors i explotacions de porcí”

El passat 13 de desembre es va celebrar a Vic el seminari “Certificació voluntària del control de salmonel•losi en escorxadors i explotacions de porcí” organitzat per FECIC i amb la col•laboració d’INNOVACC, PORCAT i ASFAC.
Durant l’acte es van realitzar 4 ponències que feien referència a la sanitat animal i especialment a la problemàtica de la salmonel•la:

-Certificació del Programa de control de Salmonel•la en Porcí (PSP) als escorxadors a càrrec del Sr. Ignasi Pons de FECIC.

Ponència de la Sra. Cristina Massot del DARP Torn de preguntes per finalitzar lacte
Ponència de la Sra. Cristina Massot del DARP Torn de preguntes per finalitzar l’acte

Durant la ponència va comentar que la producció de carn de porcí augmenta i en canvi el consum disminueix, és per aquest motiu que l’exportació és una eina molt important per poder vendre tota la carn produïda. D’aquí vé la importància de tenir una certificació com la PSP per tal d’afrontar les exigències del mercats internacionals. La PSP permetrà reduir la prevalença en salmonel•la des de les granges fins a l’escorxador. Actualment, es pot sol•licitar la certificació a través de la Fundació FIC.

– Certificació del Programa de control de Salmonel•la en Porcí (PSP) a les granges a càrrec del Sr. Ricard Parés de PORCAT.

Es va comentar la importància de la certificació, però es va posar especial èmfasi en l’enquesta de bioseguretat necessària per tal de sol•licitar la certificació (és la mateixa enquesta de bioseguretat que ha realitzat el DARP però incloent un bloc específic de salmonel•la i també cal una puntuació més elevada i alguns punts obligatoris). Per obtenir la certificació cal el nivell 1 o 2 on la prevalença de salmonel•la és de 0 – 20% i de 20 – 40% respectivament. L’enquesta inclou diferents parts: paràmetres externs (fora de la granja), interns (molts d’ells són obligatoris), mesures addicionals (que cal d’ella és obligatòria) i punts específics (salmonel•la).

– L’experiència del sector avícola en el control de salmonel•losi a càrrec del Sr. Ramon Jové, director de programes del CESAC.

Durant la ponència es va explicar l’experiència en el control de salmonel•la en el sector avícola. Primer, i per posar en context, es va fer una descripció dels diferents tipus de granges en avicultura (selecció, multiplicació, producció, sales d’incubar) i es va dir que cada any a Catalunya es sacrificaven 200 milions de pollets. Es van explicar els diferents controls sanitaris que es porten a terme des de l’any 1988 i especificant que des del 2006 els programes de control i vigilància són obligatoris per totes les explotacions d’aviram. Finalment es van exposar diferents mesures obligatòries a seguir: vacunació en recria de gallines de posta i polletes reproductores, la prohibició d’antimicrobians, aplicacions de mesures de control en lots positius. Finalment, es van exposar les experiència i es va concloure que la mesura més important pel control de la salmonel•la és el control de la higiene.

– Importància de la bioseguretat i el control de salmonel•la en el sector porcí a càrrec de la Sra. Cristina Massot, cap del Servei de Prevenció en Salut Animal del DARP.

Des del març del 2015 el DARP porta a terme un Pla de Bioseguretat (a nivell sanitari). Ha implicat que unes 5.500 explotacions de porcí haguessin de respondre l’enquesta de Bioseguretat del DARP. Actualment s’està treballant en la recopilació de resultats i es preveu que el febrer de 2017 ja s’hagin fet totes les enquestes. En porcí, s’està treballant també en la Prevenció i vigilància sanitària (per Augesky, PPA, etc.). Des del DARP s’han definit reptes (salmonel•la, PRRS, PRAN exportació) i riscos (PPA, FA, Fauna salvatge, triquina) i són els principals eixos que estant treballant actualment.

Ja per finalitzar la jornada es va fer un torn de preguntes amb els diferents ponents on l’aspecte més rellevant va ser el cost de la certificació PSP. Des de FIC van informar que la PSP per escorxadors tindrà un cost de 2000-2500 € (amb analítiques incloses) i amb granges està per definir (en funció del número de granges de cada grup d’empreses que vulguin la certificació).

Actualment es pot sol•licitar a FIC la informació i els pressupostos de la certificació a través del Sr, ignasi Pons: ignasi.pons@fecic.es