Els productes agroalimentaris s’han pujat al tren per anar cap al nord d’Europa l’any 2016

-Els primers serveis multimodals de transport de carn de porc congelada demostren la seva competitivitat en termes econòmics, de temps de trànsit i de fiabilitat en el manteniment de la cadena de fred.

L’any 2016 ha suposat l’inici dels serveis comercials de transport multimodal de productes agroalimentaris refrigerats entre Catalunya i els mercats del nord d’Europa. En aquest sentit, ja s’han realitzat 12 serveis de productes carnis congelats cap als mercats alemany i suec.

En concret, de la mà de l’empresa de transport Tomás Expediciones, s’han completat a plena satisfacció dels usuaris i dels clients finals 8 viatges a diverses destinacions d’Alemanya i 4 viatges a Suècia de carn de porc congelada produïda a les comarques gironines.

Com a exemple, les trameses cap a Suècia han consistit en contenidors amb 24 tones de carn congelada lliurades prop de la ciutat sueca de Helsingborg al cap de 3 dies. El trajecte per carretera ha estat des de les comarques gironines fins a la terminal ferroviària de Barcelona – el Morrot i, ja a Suècia, des de Malmo fins a Helsingborg. Entremig, per tren des de Barcelona fins a la ciutat alemanya de Travemunde i en ferry des de Travemunde fins Malmo. I tot plegat amb una completa traçabilitat de la situació de la càrrega gràcies al seguiment via satèl•lit en temps real (com es mostra a l’annex gràfic).

Com a proveïdor de serveis de transports multimodals, Tomás Expediciones ha utilitzat contenidors reefer de 45’ especialment preparats, que asseguren plena autonomia i control de la cadena de fred, i ha assegurat la coordinació dels modes de transport necessaris des del seu origen fins a la destinació final.

Aquests serveis han comptat amb l’impuls i la col•laboració dels clústers INNOVACC (sector carni porcí) i Railgrup (sector ferroviari).

El suport a aquesta iniciativa s’emmarca dins de les actuacions previstes pel Comitè de Serveis Multimodals (CSM), impulsat per la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement. El CSM  vol contribuir al creixement econòmic sostenible de Catalunya i d’Europa fent que les opcions multimodals de transport de mercaderies que integren el mode ferroviari siguin prou atractives per augmentar la demanda, i per fomentar que el sector empresarial català aprofiti les oportunitats sorgides dels reptes de negoci i tecnològics associats a la multimodalitat.

Més informació a info@csmmed.cat