INNOVACC assisteix a la trobada de la xarxa Clústers.cat

El dimarts dia 20 de desembre INNOVACC va assistir a la trobada de la xarxa de clústers.cat. la trobada es va realizar a les instal•lacions del BCD Barcelona Centre de Disseny (Edifici Disseny Hub Barcelona). La primera part de la sessió va consistir en una visita guiada per a dues de les exposicions del museu referents a tèxtil i objectes de disseny.

A continuació es va fer una reunió amb tots els membres de la xarxa i es van tractar diferents temàtiques:

– Es va iniciar la sessió amb la presentació dels diferents membres que assistien a la reunió i les aspiracions de cada clúster referent a la xarxa clústers.cat.
– Representació: programa d’ajuts AEI (sembla a ser que el febrer de 2017 es publicarà convocatòria), el pacte industrial (cal estar dins del pacte o no és necessari), reunions dels presidents dels clústers, demandes assolides (reunions amb els responsables de RIS3CAT, formacions per a project manager, etc.).
– Comunicació i activitats: seria interessant preparar un cas d’èxit interclúster i explicar-lo, la importància de Lo baròmetre, cal fer servir més el logotip de la xarxa i es proposa un vídeo corporatiu dels diferents clústers.
– Informació econòmica: es fa un repàs ràpid de l’estat de comptes.
– Proposta de formalitzar la xarxa de clústers.cat: alguns clústers ho veuen interessant ja que comparteixen espais i proveïdors, però alguns no ho creuen necessari.
– Programa MINECO i ICEX: des del clúster moto expliquen que formen part de MINECO i ICEX i els procediments que han seguit per estar dins del programa.
– Evolució de la xarxa: cal relleu en els diferents grups (representació, comunicació i gestió). Fins el mes de febrer hi ha temps perquè es proposin les persones de relleu.

I per finalitzar es va fer un dinar al restaurant del museu.