Entrevista a Eudald Casas: “Busquem enfortir la competitivitat del sector a través de la cooperació”

“El 25% dels projectes desenvolupats des d’INNOVACC s’han implantat amb èxit a les empreses i més de la meitat disposen d’un estudi de viabilitat.”.

Amb 8 anys de trajectòria, INNOVACC s’ha posicionat com un clúster de referència que agrupa 89 empreses i institucions del sector porcí català amb un objectiu comú, millorar la competitivitat del sector mitjançant la innovació i la cooperació. Al llarg d’aquests anys, l’entitat ha desenvolupat un total de 119 projectes, un 25% dels quals s’han implantat amb èxit i han aportat solucions innovadores a les empreses. Per conèixer quina és l’activitat que es desenvolupa a INNOVACC, en aquest número del ‘Informatiu Porcí’ parlem amb el seu gerent, Eudald Casas.

Amb quin objectiu neix INNOVACC?
INNOVACC neix l’any 2008 amb l’objectiu d’enfortir la competitivitat de les empreses de tota la cadena de valor del sector porcí a Catalunya, a través de la innovació i la cooperació. Per aconseguir-ho, en primer lloc treballem per generar confiança entre els membres del clúster, ja que tots volen comprovar que INNOVACC és útil i que formar part d’ell val la pena. A partir d’aquí, el nostre treball consisteix a impulsar i executar projectes proposats pels socis, a través d’una metodologia oberta i participativa i que, en molts casos, aporta solucions innovadores que s’acaben implantant a les empreses.

eudald

Quina és la principal avantatge de pertànyer a un clúster?
El que ens diferencia d’altres associacions tradicionals és que hi ha socis amb diferents activitats, i no tots són competidors. A INNOVACC té tanta importància l’empresa més petita com la companyia més gran, ja sigui una indústria càrnia o una empresa de maquinària o un proveïdor de solucions d’higiene, etc. Sovint, els serveis auxiliars són els que aporten més propostes innovadores per desenvolupar i provar en granges, escorxadors o indústries elaboradores. Sigui com sigui, les empreses que són competidores participen habitualment en projectes impulsats
des d’INNOVACC, i veiem que comparteixen molta informació i coneixen les millors pràctiques de cadascuna d’elles, el que és molt positiu, ja que creiem que aquesta és la millor manera que el sector porcí català continuï sent competitiu.

Qui forma part d’INNOVACC?
Tenim 89 associats, 71 empreses i 18 institucions, entre les quals hi ha firmes de tota la cadena de valor (ramaderia, escorxadors, transformadors de carn, fabricants de maquinària, serveis logístics, fabricants d’additius, enginyeries, consultories, laboratoris sanitaris …) , a més d’institucions relacionades amb el sector (universitats, cambres de comerç, centres de recerca, associacions professionals …). Pel que fa a xifres, podem destacar que les empreses associades tenen una facturació aproximada de 3.340 milions d’euros i donen feina a 14.071 treballadors.

Quins indicatius demostren que el clúster funciona?
El que més funciona en aquest sector és el boca a orella. Els empresaris i directius de les empreses parlen entre ells i, si a INNOVACC no féssim bé la nostra feina, tindríem moltes dificultats per sobreviure. Per sort, l’evolució d’INNOVACC és positiva, i any rere any es van sumant al clúster nous socis. El 2008 hi havia 61 socis i actualment som 89 associats. D’altra banda, també es pot comprovar la bona tendència del clúster projecte a projecte, en funció de si aquest ha suposat una millora significativa i s’ha pogut implantar. En aquest sentit, dels 119 projectes iniciats, més d’un 25% han permès implantar una solució a les empreses, més d’un 40% han arribat a la fase de prova pilot i / o prototip, i més de la meitat disposen d’un estudi de viabilitat.

Quin és el treball diari que realitzen?
Les tres persones que treballem a INNOVACC ens centrem, principalment, en dinamitzar projectes de R + D + I relacionats amb la producció porcina i la indústria càrnia transformadora. Escoltem a tots els socis del clúster i, a partir de les seves propostes, els ajudem a promoure, contribuir i desenvolupar pràctiques innovadores, així com a la seva projecció i visibilitat internacional, mitjançant l’intercanvi d’informació, coneixement i col·laboració en projectes innovadors, tecnològics i organitzatius. També donem suport als nostres associats amb la difusió de jornades, cursos, seminaris, missions internacionals, etc.

Quins són els principals projectes que s’han desenvolupat des INNOVACC?
Des de la creació d’INNOVACC, s’han iniciat i desenvolupat 119 projectes emmarcats en diferents eixos estratègics: innovació en matèries primeres, en seguretat alimentària, en traçabilitat, en processos productius, en productes, en envasos i embalatges, a més de projectes d’internacionalització, benchmarking i comunicació.

Com financen aquests projectes?
Els projectes en què participen més socis, que normalment tenen una vocació clara d’ajudar a tot el sector, acostumen a rebre ajudes públiques, tot i que sempre hi ha una part de cofinançament privat. D’altra banda, també vam realitzar acompanyament en el desenvolupament de projectes confidencials, on participen pocs socis del clúster, els quals, habitualment, es desenvolupen sense subvencions i de forma més ràpida. L’experiència que hem acumulat al llarg dels anys ens permet conèixer molt bé quines són les millors opcions de finançament per a cada un dels projectes, de manera que en els projectes que impulsem, nosaltres som els encarregats de tramitar tota la documentació per a les ajudes.

D’altra banda, pel que fa a la posició de la carn de porc en el mercat, quin és la situació actual pel que fa al consum?
El consum mundial de carn de porc continua augmentant gràcies, principalment, a un important repunt del consum registrat a la Xina i altres països asiàtics, una situació que continuarà en els propers anys. I les empreses catalanes estan ben posicionades per seguir exportant els seus productes a aquests països. Des d’INNOVACC donarem suport a qualsevol iniciativa relacionada a mantenir i augmentar l’exportació, per exemple, a països superpoblats com la Xina, Índia, Brasil, Nigèria, Mèxic … D’altra banda, és cert que en els països més desenvolupats ha disminuït una mica el consum de carn de porc, però molt per sota de la caiguda en el consum de carn bovina. A més, el porc, juntament amb el pollastre, representa, encara, una part significativa de la dieta en aquests països. El mateix passa a Espanya i a Catalunya, de manera que des d’INNOVACC impulsarem tot tipus de projectes relacionats amb la salut, com a productes baixos en sal i greixos saturats, productes enriquits amb ferro, productes sense al·lèrgens, ecològics, lliures d’antibiòtics …

Al mercat exterior, el tancament del mercat rus va suposar un repte per al sector. Quins són els mercats que han absorbit la producció porcina que es destinava a Rússia?
La veritat és que, davant d’aquesta situació, les empreses del sector han demostrat que estan molt preparades per afrontar dificultats, i la majoria dels nostres associats han mantingut les seves xifres de producció i exportació, augmentant vendes en altres parts del món i fins i tot obrint nous mercats , però, sobretot, augmentant les xifres de negoci cap al sud-est asiàtic. D’altra banda, tard o d’hora el mercat rus podria tornar a obrir, pel que ens mantindrem alerta. Mentrestant, algunes empreses catalanes ja han decidit instal·lar-se a Rússia.

Finalment, com a clúster, quins són els reptes de futur?
Com a repte principal, ens agradaria arribar a la xifra de 100 socis al 2019. D’altra banda, seguirem centrant els nostres esforços a impulsar i coordinar projectes d’innovació, i també d’investigació i desenvolupament. A més, ens hem proposat no concentrar tots els nostres projectes en el porcí, ja que moltes empreses especialitzades en porcí ofereixen altres productes carnis i, com a clúster, estem disposats a acompanyar-les en els projectes que ens puguin proposar.

Entrevista publicada a la revista Informativo porcino