I tu, què saps dels porcs?

“Alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de Vic ideen dos jocs de taula que casen totes les veus que intervenen en la problemàtica del sector porcí a Osona”

“Quin tant per cent econòmic de font d’ingressos representa el sector porcí a Osona?”. Aquest és un exemple de pregunta que es pot trobar en el joc de taula Porc@Rol, un dels dos jocs que han ideat alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de Vic. El projecte va sorgir de l’Arts Santa Mònica de Barcelona, “en un intent de descentralitzar els projectes i que s’incideixi en diferents realitats territorials”, segons Curro Claret, dissenyador.

Porc@Rol vindria a ser com una espècie de Trivial o Monopoli, on els jugadors protagonistes són dos: un polític i un ramader. El primer ha d’arribar al final amb els mateixos diners que ha començat, que són zero, i el ramader ha d’intentar acabar amb el màxim de porcs i també terres on poder tirar el purí. El joc, però, es basa en preguntes. Un altre exemple és “Quin tipus d’energia produeix una planta de biogàs?”, donant tres opcions de resposta: petroli, electricitat o gas. L’altre joc que han creat els alumnes de l’Escola d’Art es diu Pur-In. En aquest cas es fa un recorregut -a través de caselles- per la cida d’un porc, des que és petit i pesa només un quilo fins que en pesa 100, moment en què se’l sacrifica. També té preguntes i serveix sobretot per saber les circumstàncies i procés dels porcs en la indústria porcina. Claret apuntava que els dos jocs serveixen sobretot perquè “cada persona que hi juga adquireix coneixements de forma indirecta”.

“De moment se’n distribuiran a escoles i casals però la intenció seria comercialitzar-los”

Claret expicava que amb el grup d’estudiants de l’Escola d’Oficis van decidir treballar el problema dels purins i dels porcs a Osona. “Ens vam centrar a explorar maneres per poder oferir una eina que ajudi a enriquir la discussió i també a clarificar la qüestió de la problemàtica del sector porcí d’una forma diferent a l’habitual”, deia. Se’ls va acudir la idea de fer jocs de taula, però per elaborar-los “els alumnes es van trobar amb diversos especialistes i van escoltar totes les eus que participen en el sector porcí d’una manera o altra: el polític, l’empresari, el ramader i també grups ecologistes”. com és el cas del GDT. Claret assegurava que s’han respectat tots els punts de vista “i el que s’ha intentat fer és casar-los en els jocs”.

De moment es farà una tirada petita dels jocs per distribuir-los a escoles o casals, “però el que ens agradaria seria que es pogués comercialitzar”.

Noticia publicada al  El 9 Nou