INNOVACC assisteix a la reunió amb el Mineco sobre les AEI

El passat dimarts dia 14 de febrer INNOVACC va assistir a la reunió amb els representants del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) Fernando Valdés, subdirector general d’Entorn Institucional i Programes d’Innovació per a la PIME, i Amelia Riestra, cap d’àrea d’Estudis i Anàlisis.

El Sr. Fernando Valdés va explicar que el Govern espanyol està repensant el paper dels clústers dins de la política industrial estatal ja que volen que hi tinguin una funció més dinàmica i determinant per tal de vehicular moltes de les accions que es duen a terme a través d’ells. MINECO està buscant la interactuació amb les diferents administracions per veure com aplicar-ho. Volen que la política industrial tingui un nou enfocament on la Indústria 4.0 (digitalització, modernització, creació de hubs digitals,…) hi sigui un element fonamental. El MINECO dedicarà esforços per situar els clústers en un altre lloc dins de la política industrial estatal. Valdés demana inputs dels clústers catalans per treballar de cara a anys futurs en ajuts, política industrial, etc.

El Sr. Valdés va comentar que varen haver de renubnciar a la convocatòria dels ajuts d’AEI de l’any 2016 però per al 2017 està confirmada la nova ordre que s’obrirà inicialment amb uns 8 M €. L’estructura de la convocatòria serà la mateixa que la de 2016 i només modificaran alguns criteris de valoració. Es preveu que la convocatòria 2017 es publiqui durant el mes d’abril i es resolgui abans de l’estiu. Els ajuts seran per a execucions del 2017 i dubten que es pugui allargar al 2018. En paral•lel al programa AEI, el MINECO també destinaran 90M€ a un altre programa per projectes en l’àmbit d’indústria 4.0.

Al final de la sessió els clústers van poder fer consultes i es can respondres per part del MINECO. Alguns dels temes que es van consultar van ser: concepte d’indústira i manufactura, indústria 4.0, liquidacions anteriors pedents, pressupostos de les convocatòries, subcontractacions entre socis, participació d’autònoms, continuïtat de la línia d’ajuts, ajuda als clústers per tramitar projectes europeus, etc