Més de 200 explotacions porcines participaran en un pla pilot per determinar el nitrogen que produeixen

-Es tracta d’un mètode capdavanter al món que recull els darrers avenços en alimentació del bestiar, gestió a la granja i sanitat animal
-El mètode permetrà ajustar la fertilització a les necessitats del cultiu i optimitzar la distribució del fertilitzant

El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posarà en marxa en els propers dies un pla pilot que s’aplicarà a més de 200 explotacions porcines de Catalunya, per determinar el nitrogen real produït per cada granja. El mètode que s’aplicarà és capdavanter al món i recull els darrers avenços en alimentació del bestiar, gestió a la granja i sanitat animal.

Aquest mètode, que actualment només l’estan implantant Dinamarca i els Països Baixos, permetrà, mitjançant el coneixement de la quantitat de nitrogen i altres nutrients que contenen els purins de cada granja, ajustar la fertilització a les necessitats del cultiu, optimitzar la distribució del fertilitzant i, en molts casos, també un estalvi econòmic. El Pla pilot es desenvoluparà entre febrer i octubre de 2017 per poder aplicar els resultats a partir del 2018 a la totalitat de les explotacions ramaderes de Catalunya (unes 5.000).

El proper 22 de febrer el DARP constituirà un comitè de seguiment del pla pilot, format per representants de l’Administració i entitats del sector porcí, que tindrà com a objectiu establir els paràmetres bàsics per al càlcul de la generació de nitrogen i vetllar pel compliment dels objectius del pla.

Aquestes actuacions s’inscriuen en els canvis normatius en l’àmbit de la fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes que porta a terme el Govern i que consisteix a ajustar al màxim els coeficients de generació de nitrogen i les necessitats dels cultius. Aquesta estratègia integral que promou el departament d’Agricultura per a millorar la gestió de les dejeccions ramaderes es basa en tres línies d’actuació: millora en la gestió de les explotacions agràries, innovació en les aplicacions als sòls per aconseguir una fertilització orgànica d’excel·lència i la millora dels sistemes d’assessorament, control i seguiment d’aquestes aplicacions.

Notícia publicada al Naciodigital