Presentació oficial de l’eina Hada del Mineco

Des de la Secretaria d’Indústria i la Petita i Mitjana Empresa, s’ha dissenyat un model de maduresa digital a Indústria 4.0 amb l’objectiu de donar suport l’entesa i l’aproximació a aquest nou paradigma de la transformació empresarial, aproximant a les empreses industrials espanyoles, les diferents dimensions i palanques sobre les quals actuar.
El passat 8 de març va tenir lloc la presentació oficial de HADA, Eina d’Autodiagnòstic Digital Avançada, per part de la Secretaria General d’Indústria i de la PIME. HADA és una part fonamental de l’estratègia d’indústria connectada 4.0, ja que permetrà disposar d’un baròmetre de maduresa digital de la indústria espanyola.

L’esmentat model de maduresa digital, sobre el qual es basa l’anàlisi de maduresa d’HADA, s’aproxima a l’empresa a través de l’anàlisi de les cinc dimensions claus en l’estratègia i operacions de l’empresa:
 Estratègia i model de negoci: avaluant la capacitat d’adaptació de l’organització a l’entorn i al mercat.
 Processos: Analitzant les capacitats digitals del model operatiu.
 Organització i persones: Identificant les capacitats de l’organització i el seu model de relació amb altres agents.
 Infraestructures físiques i cibernètiques per promoure la transformació.
 Productes i serveis: Avaluant el nivell d’incorporació de tecnologia als productes i serveis existents, així com el seu potencial de digitalització.

L’eina HADA ofereix una avaluació completa de l’organització, a través de la realització d’un qüestionari de 68 preguntes i proporcionarà coneixements sobre alguns aspectes clau del model Indústria 4.0. L’informe final que es facilitarà a l’empresa, és el resultat de les respostes donades al qüestionari, i d’una banda, oferirà l’estat de maduresa de cada organització; i d’una altra, permetrà comprovar el nivell de maduresa digital en cadascuna de les cinc dimensions esmentades, en comparació amb referències clau, així com amb empreses del seu mateix sector, mida o regió.

L’accés a HADA ja està incorporat a la pàgina web d’Indústria Connectada 4.0, i s’incorporarà també a la pàgina web d’AEI: http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx

La idea és que com més empreses completin l’eina millor és el benchmark que ofereix, i les administracions, treballaran amb dades més fiables en els serveis que ofereixen en matèria d’indústria connectada 4.0. Referent a això, també tenen subscrit un contracte per a l’explotació de les dades d’HADA. Ja veureu, que una de les dades del registre, fa referència a si l’empresa pertany a un Clúster, i, si escau, a quin. La vostra resposta facilitarà la convergència de la política d’Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) i l’estratègia d’Indústria Connectada 4.0.