Càrniques Juià, S.A.

Càrniques Juià SA empresa que es dedica al comerç de carns, la compra venda de bestiar i carns fresques, congelades o refrigerades, productes carnis i subproductes, la seva exportació i importació, el sacrifici de bestiar i especejament de canals porcins i transformadors de subproductes carnis per a usos industrials.

http://www.cjuia.com/