Bigas Alsina, S.A.

Després de 60 anys d’experiència en la construcció de maquinària per a la indústria càrnia i en la fabricació de generadors de vapor, avancem impulsats pels coneixements acumulats en tot aquest espai de temps. La major part dels nostres projectes estan relacionats amb maquinària per a la transformació de productes provinents de la natura; disposem d’una organització altament competitiva, amb estructures separades per àrees especialitzades dedicades al treball en ferro i inoxidable.

http://www.bigasalsina.com