Friselva, S.A.

FRISELVA SA és un escorxador i sala d’especejament de porcí situada a Riudellots de la Selva (Girona), que va iniciar la seva activitat empresarial l’any 1950. Forma part del Grup Agroalimentari Carni que engloba activitats diverses com ara la fabricació de pinsos, la producció i l’engreix de porcs, finques agrícoles, escorxador, sala d’especejament, triperia, etc.

http://www.friselva.com