Mataderos Industriales Soler, S.A.

Mataderos Industriales Soler SA és un fabricant de productes elaborats carnis de porc i gall dindi, i assecador de pernils i espatlles. L’empresa comercialitza els seus productes amb la marca Prolongo. A més de l’activitat d’elaboració d’embotits i assecador de pernils, té un escorxador de porcí que treballa en règim de prestació de serveis per a diversos clients de la zona.

L’empresa està fent una aposta clara per la innovació, ja que entén que aquesta és una de les claus de la seva permanència en el mercat.

http://www.prolongo.es