Patel, S.A.U. (Grup Vall Companys)

Patel SAU disposa de les més modernes instal·lacions dedicades al sacrifici, a l’especejament i a l’envasament de carn de porc. Com a integrant del Grup Vall Companys, Patel SAU aprofita les sinèrgies del primer productor carni europeu per a garantir la qualitat dels seus productes des de l’origen. Els sistemes de control de qualitat i seguiment són presents a tots els processos productius, i això permet mantenir una qualitat òptima i uniforme de la carn.

http://www.patel.es