Sequàlia

Sequàlia és una assessoria tècnica especialitzada en la higiene, la seguretat i la qualitat alimentària. A Sequàlia som conscients que els requeriments i les exigències legislatives que formen part de la cadena alimentària “des de la granja a la taula” (producció primària, transformació, distribució i venda) són cada dia més estrictes i complexos. És per això que volem facilitar una gestió planera, flexible i personalitzada en relació amb tots els elements de la cadena.

L’experiència acumulada en el sector, palesa en la nostra col·laboració amb els diferents segments de la cadena alimentària i en la coordinació dels mateixos, suposen una garantia d’eficàcia, tant des del punt de vista legal com pràctic, dels nostres serveis.

http://www.sequalia.com/