Cambra de Comerç de Girona

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona és una Corporació de Dret Públic, creada l’any 1889, que la legislació vigent configura com a òrgan consultiu i de col·laboració amb les administracions públiques, i que té com a principal objectiu la representació, el foment i la defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació, i prestar serveis a les empreses.

http://www.cambragirona.cat/