Universitat de Girona

La UdG és una universitat catalana arrelada al seu territori. És una universitat autònoma i pública de qualitat oberta al món. Sota una projecció internacional, parteix d’un enfoc integral amb una oferta acadèmica àmplia i transversal. Es treballa amb una dimensió humana, amb el focus en les persones.

https://www.udg.edu