25 anys de política de clústers a Catalunya

El dia 8 de juny a les 11.00 h es durà a terme al Palau de la Generalitat un acte de presentació dels 25 Anys

de la política de Clústers a Catalunya. L’acte, d’una hora de durada, serà presidit pel molt honorable
Sr.Carles Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya i l’honorable Conseller d’Empresa i
Coneixement, Sr. Jordi Baiget.

Tots els socis del clúster hi poden assistir, però prèviament cal que ho confirmin a través d’una invitació
personalitzada que ha rebut cada empresa o institució associada. Per a la confirmació de la vostra
assistència caldrà que us poseu en contacte amb els tel. 93 402 46 78 / 93 402 46 17 o bé, al correu
electrònic protocol.presidencia@gencat.cat
És probable que la invitació no vagi al nom de la persona que hi vulgui assistir. En aquest cas, la persona
d’una empresa/institució convidada pot delegar a algú altre per substituir-la contestant al correu electrònic
protocol.presidencia@gencat.cat dient la nova persona que hi assistirà (indicant nom i càrrec dins
l’empresa/institució) en representació de la persona que inicialment havia rebut la invitació. El dia de l’acta és necessari el DNI

Veure vídeo 25 anys (versió curta)                           Veure vídeo complet