Itram Higiene, S.L.

Itram Higiene SL és una PIME jove situada a Vic, Barcelona, dedicada des de 2006 a la producció, i a la comercialització de detergents i desinfectants per a la indústria agroalimentària. És una de les empreses més especialitzades en la detecció, control i eliminació de biofilms. Itram centra la seva activitat al disseny, producció i comercialització de productes per a la neteja i desinfecció de les plantes de producció que estan en contacte constant amb aliments i medicaments. També és una empresa que assessora els industrials en matèria d’higiene, amb el disseny i seguiment d’un pla de neteja en cada cas.
Itram Higiene SL vol ser una empresa dinàmica, flexible, propera i de ràpida reacció. L’empresa aposta de forma constant per la innovació a través d’un potent departament de R + D + I que treballa per avançar-se als canvis i adaptar-se a les necessitats tecnològiques dels seus clients. Actualment els seus productes són venuts en més de 30 països.

www.itramhigiene.com