El passat dilluns dia 26 de juny es va celebrar l’Assemblea General Ordinària d’INNOVACC a l’Hotel la Vall de Bas. Durant la sessió es van presentar diversos projectes impulsats i desenvolupats per INNOVACC durant el 2016 i 2017. Primerament, es van fer les 4 presentacions dels grups de treball del projecte Q-PORK:

  • “Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats”
  • WP1 – Noves solucions tecnològiques per al control i millora de la qualitat de la carn de porc, incloent l‘espectroscòpia NIRS, a càrrec del Sr. Joel González (IRTA) i Jacobo Álvarez (Lenz).
  • WP2 – Noves solucions tecnològiques per al control del dejú de porcs a l’escorxador a fi de millorar la qualitat de la carn, a càrrec del Sr. Joaquim Pallisera (IRTA).
  • WP3 – Noves solucions tecnològiques per a la detecció d’olor sexual en mascles sencers, com a alternativa a la castració dels garrins, per assegurar la qualitat de la carn obtinguda, a càrrec del Sr. Jordi Bassols (Timpolot) i el Sr. Jordi Bartrolí (EIO).
  • WP4 – Noves solucions tecnològiques de sensors òptics in-line per augmentar el rendiment i la qualitat dels derivats carnis, a càrrec del Sr. Manuel Castillo (UAB).

A continuació es van realitzar les presentacions d’altres projectes seguint el següent ordre:

  • Alternatives per a la reducció d’antibiòtics en productes carnis porcins, a càrrec del Sr. Jordi Font (Provetsa).
  • Millora de la qualitat tecnològica de la carn de porcí per a la fabricació de pernil cuit a través d’una òptima selecció genètica, a càrrec del Sr. Josep Reixach (Grup Batallé).
  • Bandes de transport d’aliments detectables amb equips detectors de metalls, a càrrec de la Sra. Paloma Villaseñor (Esbelt).
  • Valorització de proteïnes de baix valor comercial d’escorxadors de porcí, a càrrec de la Sra. Carmen Carretero (UdG).

Veure presentacions

 

 

 

 

 

Per finalitzar l’acte es va fer la cloenda a càrrec del Sr. David Mascort, Secretari general del DARP, el Sr. Lluís Amat, alcalde de la Vall d’en Bas i el Sr. Josep Maria Corominas, president d’INNOVACC.

Finalment comentar-vos que en breu trobareu totes les presentacions de l’Assemblea General a la pàgina web del clúster.