Els projectes tancats d’Innovacc (1) 2008

Des de l’any 2008 diverses empreses i institucions d’Osona han participat en diferents projectes. Repassem els que s’han tancat, tot i que alguns s’han aplicat i d’altres no

L’any 2008, entitats i empreses d’Osona van participar en cinc projectes dels que es van impulsar des d’Innovacc. Els repassem en aquest espai.

Mercat de futurs del preu de la carn de porc

Amb la participació de la Llotja de Vic i la UVic es va estudiar si hi havia possibilitat per crear un mercat de futurs. Està tancat i no es va tirar endavant perquè la inversió era molt elevada, al voltant de sis milions d’euros, i per tant era difícil trobar inversors interessats. Calien, perquè fos rendible, un mínim de 10.000 operacions a futurs a l’any i no es va detectar prou interès ni a la Llotja de Vic ni a les altres a fer massa operacions d’aquest tipus. Hi participaven la Llotja de Vic i la UVic, amb l’assessorament de l’aleshores Caixa Manlleu.

Bones pràctiques per al control de la salmonel·la durant tota la cadena alimentària        

El projecte, encetat el 2008, va continuar durant uns anys i finalment es va aconseguir crear una certificació anomenada PSP que poden obtenir tant granges com escorxadors per garantir una prevalença de salmonel·la mínima i unes condicions de treball òptimes. Es va detectar que hi havia alts nivells de contaminació als camions i als corrals. A les sales de sacrifici es van detectar en la serra de divisió de les canals, els guants i els ganivets del rascat manual del greix. La salmonel·la no està erradicada, però aquest certificat ajuda a fer veure els protocols necessaris. Tot i que hi ha algun escorxador fent tràmits, no n’hi ha cap a Osona que ho tingui, per ara. Hi participaven, entre altres, Assaporc i Casa Tarradellas.

Estandardització de la informació a transmetre per al seguiment de la traçabilitat en el sector carni porcí

Es va fer un plantejament conjunt i unificat en el seguiment de la traçabilitat de tota la cadena: granges, escorxadors, sales de desfer i empreses elaboradores. Es va començar a implantar l’any 2010 en les empreses que en formaven part, un total de 16, i 2 institucions, entre les quals hi havia Assaporc i Casa Tarradellas.

Missió tècnica per conèixer plantes de biogàs d’Alemanya

Es va fer la visita amb responsables d’Assaporc, la UVic i la delegació a Osona de la Cambra de Comerç.

Estudi de reutilització de l’aigua del sector carni porcí

Es va tancar amb un diagnosi global dels usos i tractaments de l’aigua en diferents activitats i es va detectar que es podia fer una important reducció de costos. A més, es va veure que la reutilització de l’aigua és factible. El va fer la UVic de forma general i hi ha diverses empreses que ho apliquen, cadascuna en funció de les necessitats.

Article publicat El 9 Nou del dia 14/07/2017