Obtenció d’estàndards d’engreix de porc Ral d’Avinyó per a una òptima qualitat de la carn