Sistema integral de gestió i monitorització energètica en el sector carni porcí

El projecte “Sistema integral de gestió i monitorització energètica en el sector carni porcí” compta amb un ajut d’Iniciatives de Reforç a la Competitivitat (IRC) d’ACCIÓ 2018 (resolució 28-novembre-2018).

■ Descripció del projecte:

A partir de l’anàlisi prèvia, la presa de dades de consums dels diferents equipaments de cada empresa participant (FAR Jamón Serrano SA i Catalana de Embutidos SA) la consultoria experta en temes energètics (Energy Tools Consulting SL) elabora un informe d’auditoria energètica que inclou els punts que es descriuen a continuació:

  • Resum de les visites a cada empresa participant.
  • Elaboració d’una taula de millores valorades.
  • Càlcul dels retorns de les inversions proposades.
  • Recomanacions personalitzades per a cada empresa participant.

El projecte inclou la monitorització energètica en temps real de diversos punts a les instal·lacions d’equips de fred industrial, equips d’aire comprimit, equips de producció d’ACS o vapor (calderes), sistemes d’il·luminació, etc., de les empreses participants. A partir dels resultats obtinguts, referents a consums energètics, es pot calcular i determinar el cost econòmic i energètic de cada punt de la instal·lació. Un cop avaluades i analitzades les dades es poden aplicar les millores correctores.

El 10 de juny de 2019, en una Assemblea General d’INNOVACC, Jordi Coll (Energy Tools) va fer la següent presentació dels resultats del projecte:

Presentació projecte IRC eficiència energètica 10juny2019

També es mostra a continuació un resum del projecte publicat a la revista anual d’INNOVACC:

Article projecte IRC eficiència energètica revista INNOVACC juny2019

■ Participants:

FAR Jamón Serrano SAU, Catalana de Embutidos SA, Energy Tools Consulting SL.

■ Finançament:

Pressupost: 37.220,42 €

Ajut concedit: 23.363,26 €

Amb el suport d’: