Solucions innovadores per a reduir l’ús de nitrificants en elaborats carnis cuits mantenint la seguretat alimentària i la qualitat organolèptica

El projecte “SOLUCIONS INNOVADORES PER A REDUIR L’ÚS DE NITRIFICANTS EN ELABORATS CARNIS CUITS MANTENINT LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA QUALITAT ORGANOLÈPTICA” compta amb un ajut de Grups Operatius del DARP 2017 (resolució 6-juny-2018).

■ Descripció del projecte:

L’objectiu principal del projecte és donar respostes a les preguntes:

  • Què cal fer perquè no es perdi tan nitrit funcional durant el procés? Quan i com s’afegeix. Quins paràmetres ajuden a preservar-ne la funcionalitat.
  • Quins adjuvants (químics i tecnològics) potencien la funcionalitat del nitrit residual?

El projecte s’articula en els següents eixos de treball:

  • Conèixer quant nitrit queda en el producte final, tenint en compte els diferents tractaments d’elaboració i les dosis afegides.
  • Determinar el contingut de nitrit al llarg de la vida útil del producte a diferents temperatures.
  • Establir quantitat mínima de nitrit necessària per inactivar espora de C. botulinum.

Per a realitzar aquest treball, les empreses càrnies integrants del projecte treballen amb quatre productes diferenciats cadascuna. El projecte s’executarà fins al mes de setembre de 2020.

El 10 de juny de 2019, en una Assemblea General d’INNOVACC, Martín Buffa (UAB) i Xavier Serra (IRTA) van fer la següent presentació dels primers resultats del projecte:

Presentació GO reducció nitrificants 10juny2019

També es mostra a continuació un resum del projecte publicat a la revista anual d’INNOVACC:

Article GO reduc nitrificants revista INNOVACC juny2019

■ Participants:

Beneficiaris Equip tècnic i investigador Coordinador

Sant Dalmai SAU (líder)

Joaquim Albertí SA

Esteban Espuña SA

UAB

IRTA

INNOVACC

 

■ Finançament:

Pressupost d’execució: 125.002,77 €

Ajut concedit: 89.624,63 €

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de: