Renovació d’INNOVACC al Programa Catalunya Clústers

Des de l’any 2014 INNOVACC forma part del Programa Catalunya Clústers impulsat per ACCIÓ – Generalitat de Catalunya. Durant el mes de maig de 2017 es va presentar la sol·licitud de renovació per tal de continuar formant part del programa. Finalment, el passat 24 de juliol hem rebut la resolució de la renovació fins a l’any 2020.

El Programa Catalunya Clústers, permet gaudir de diferents serveis que es detallen a continuació:

  • Utilització de la marca associada al Programa.
  • Orientació estratègica.
  • Capacitació de clúster managers.
  • Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i d’innovació.
  • Activitats de networking.
  • Vinculació dels instruments de política d’innovació i internacionalització a través dels clústers. Inclou l’accés d’INNOVACC i els seus socis a línies d’ajut, com la d’Iniciatives de Reforç de la Competitivitat, amb una part específica per a clústers reconeguts dins d’aquest Programa.
  • Altres que el Departament d’Empresa i Ocupació impulsi en l’àmbit del treball en clústers.

Més informació