Els projectes tancats d’Innovacc (2) 2009

Repassem en el següent article els projectes que es van fer l’any 2009 amb empreses i institucions osonenques implicades. Alguns han tingut continuïtat i d’altres no

L’any 2009 des d’Innovacc es van tirar endavant cinc projectes en els quals participaven empreses d’Osona.

Alternatives de producció porcina per a l’obtenció de carn de porc ecològica

En aquest projecte hi van participar l’associació Assaporc, la UVic i l’empresa Gepork. L’estudi va concloure, ja aleshores, que tècnicament la ramaderia porcina ecològica era possible tot i que suposava uns costos més alts, sobretot per una qüestió d’espai dels animals. Ara, amb la llei de benestar animal assumida, potser els costos es redueixen. Algunes empreses del clúster van assumir-lo per oferir productes ecològics al mercat exterior.

Sistema de seguiment continu d’ubicació i temperatura del producte carni en   la cadena de distribució

Aquest projecte es va desenvolupar en un producte concret que empreses com Casa Tarradellas utilitza des de fa temps. Ho va desenvolupar l’empresa Enginyeria Informàtica d’Olot, SL, i el resultat va ser el producte (www.mobilecoldcontrol.com), que “està funcionant bé”, expliquen des d’Innovacc. El sistema informàtic permet tenir un control al moment d’on són els camions que transporten el material i en quina temperatura es manté el producte. No cal una gran infraestructura i es rep tota la informació al mòbil.

Valorització dels residus orgànics de tota la cadena del sector porcí

Amb la participació de la UVic, Assaporc, Casa Tarradellas i Espina, entre altres, es va fer aquest estudi, molt general per a tot el sector, on es tractaven les millors alternatives de valorització que diverses empreses ja han utilitzat. Cada empresa ho ha fet en funció de les seves necessitats i es fa difícil calcular-ne el resultat final. Es va tancar amb un catàleg de residus orgànics a tractar amb la seva identificació i caracterització del catàleg de les tecnologies del tractament potencialment aplicables amb una  descripció tècnica de totes les tecnologies de tractament.

Valorització dels residus plàstics que s’obtenen de les línies d’envasat en empreses elaboradores de productes de carn de porc           

Dins d’aquest projecte, ja tancat, hi ha l’empresa Embotits Espina, de Vic. Va acabar sent un estudi amb diverses alternatives de gestió però que finalment recomanaven incinerar els plàstics. Segons expliquen des del clúster, com que no hi ha plantes incineradores prop de les empreses i les que hi ha admeten residus industrials, la solució va acabar aturada. Tampoc era viable econòmicament organitzar un servei de recollida específic de rebuig de plàstic net a les empreses i per tant el projecte va girar cap a un projecte de canviar l’envàs. Es tracta d’utilitzar una safata amb tapa d’un plàstic pur, PET, que és més fàcil de reciclar. S’estan fent proves en diferents empreses, inclosa Espina, per comprovar que funcioni bé a les màquines d’envasar i veure la vida útil dels productes que s’hi envasen en funció del plàstic. S’està al mig del projecte i ” es veu la possibilitat que les empreses ho vagin incorporant”, asseguren.

Article publicat El 9 Nou del dia 28/07/2017