Es publiquen les bases reguladores dels préstecs per a projectes R+D+i d’Indústria 4.0. Termini presentació: pendent.

El passat dia 2 d’agost es van publicar les bases reguladores dels préstecs per a projectes R+D+i d’Indústria 4.0 pel MINECO. Es tracta de préstecs destinats a diferents prioritats temàtiques relacionades amb la Indústria 4.0:
1. Solucions de negoci i plataformes col·laboratives.

o Aplicacions de gestió innovadores que processin i utilitzin la informació obtinguda de les activitats de la cadena de producció i subministrament, comercials, etc.

o Solucions de negoci interempresa que utilitzen sistemes o elements físics, virtuals o ciberfísics que permetin la interacció entre l’empresa sol·licitant i un determinat ecosistema establert (empreses, clients, proveïdors i centres de recerca).

2. Processament massiu de dades.

3. Fabricació additiva.

o Nou software de modelatge 3D o simulació 3D.

o Recerca, desenvolupament o implementació de nous processos d’impressió 3D

o Recerca, desenvolupament o implementació de nous materials i tintes.

o Desenvolupament o implementació de metodologies per a la caracterització i/o certificació de la traçabilitat dels processos de fabricació additiva, que permetin l’homologació equivalent als processos de fabricació convencionals.

4. Robòtica avançada.

5. Sensors i sistemes incrustats.

Bases reguladores dels préstecs per a projectes R+D+i d’Indústria 4.0