S’han obert els ajuts de Grups Operatius del DARP

El dia 3 d’agost es va publicar la convocatòria ajuts de Grups operatius 2017 del DARP i es podran presentar les sol·licituds fins al 15 de novembre de 2017.

Es tracta d’uns ajuts que disposen de dues modalitats:

Creació de grups operatius: Ajuts destinats a sufragar les despeses de redacció de projectes d’innovació per part de Grups Operatius
Realització de projectes pilot innovadors: Ajuts destinats a sufragar les despeses de realització de projectes pilot innovadors, duts a terme per aquests grups

Més informació

Els ajuts per a projectes pilot innovadors són molt adequats i encaixen molt bé amb els projectes impulsats des d’INNOVACC.

Es tracta de projectes col·laboratius amb un màxim de cinc beneficiaris (empreses agroalimentàries), més un coordinador del projecte (que podria ser INNOVACC). Caldrà que hi participi un centre tecnològic o d’investigació o universitat (mínim del 20% de la despesa total elegible) i també hi poden participar altres empreses o entitats com a subcontractats. L’execució del projecte es pot fer en 2-3 anys.

Per aquesta convocatòria del 2017 la despesa màxima elegible serà de 200.000 € per projecte, amb un ajut màxim del 70% per als beneficiaris agroalimentaris (140.000 €). Per grups amb més de dos beneficiaris, es pot complementar l’ajut amb un màxim del 6% per a coordinació del projecte (màxim 12.000 €). Per tant, l’ajut màxim per projecte serà de 152.000 €.

INNOVACC té força experiència en aquests tipus d’ajuts, ja que ha tramitat diversos projectes des de la primera convocatòria.

A la convocatòria de Grups Operatius 2015 es varen presentar dos projectes pilot innovadors i tots dos varen obtenir l’ajut. Aquest setembre de 2017 finalitza el termini d’execució i justificació dels mateixos.

Projectes aprovats Pressupost aprovat Ajut aprovat
Millora de la qualitat tecnològica de la carnde porcí per a la fabricació
de pernil cuit a través d’una òptima selecció genètica
88.724 € 64.028 €
Vacunació en porcí per a reduir la prevalença de salmonel·la 90.453 € 65.275 €

 

A la convocatòria de Grups Operatius 2016 es varen presentar quatre projectes pilot innovadors i dos varen obtenir l’ajut. El setembre de 2019 finalitza el termini màxim d’execució i justificació dels mateixos.

Projecte Pressupost aprovat Ajut aprovat
Sistema integral de neteja i desinfecció en continu de cintes de
transport de carn
249.429 €

180.000 €

Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i
co-productes d’escorxadors de porcí

249.429 €

 180.000 €

 

Per a la convocatòria de Grups Operatius 2017 s’està treballant amb alguns socis d’INNOVACC en els següents possibles projectes pilot innovadors a presentar sobre:

 • millora de la gestió de purins
 • implantació on-line de sistemes NIR (o similars) a granges
 • selecció genètica per a obtenció de productes de millor qualitat o d’alt valor afegit
 • alimentació/medicació/benestar animal per a millorar la qualitat de la carn
 • reducció de contaminació canals i instal·lacions d’escorxadors
 • millora de la gestió d’aigües residuals i fangs d’escorxadors
 • reducció de consum d’aigua a indústria càrnia
 • reducció/eliminació de nitrificants en elaborats cuits i curats
 • optimització d’envasos plàstics per a productes carnis (reducció cost i/o increment vida útil)
 • gestió de dades per a optimització de processos d’indústria càrnia
 • implantació on-line de sistemes NIR (o similars) a indústria càrnia

Per a més informació sobre qualsevol d’aquests projectes o per a noves propostes que vulgueu plantejar-nos, si us plau, contacteu amb nosaltres a innovacc@olot.cat o al 972 27 25 97.