L’empresa Noel Alimentaria ha participat en el projecte d’investigació SsObserWork de la Universitat Autònoma de Barcelona

L’empresa Noel Alimentaria de Sant Joan de les Fonts (Garrotxa) ha col·laborat i participat en la segona fase del projecte d’investigació SsObserWork (Systematic Self-Observation of Work) desenvolupat des de la Universitat Autònoma de Barcelona i en el que també hi participen la Universitat de Barcelona i la Universidade do Oporto.

La connexió entre l’empresa Noel Alimentaria S.A.U. i el projecte SsObserWork fou intercedida i facilitada per l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC).

El projecte SsObserWork té com un dels seus objectius principals el desenvolupament, implementació i avaluació d’una formació per a la prevenció de trastorns musculoesquelètics d’origen laboral, que faciliti la seva transferència i aplicabilitat a diferents llocs de treball i a la vida quotidiana dels treballadors, i alhora que potenciï el paper del treballador com un agent actiu en promoció de la salut. El projecte és innovador per la metodologia que utilitza combinant components fonamentats en la psicologia positiva i en les ciències de l’activitat física, així com estratègies d’avaluació del canvi conductual a nivell individual.

A la intervenció SsObserWork implementada a l’empresa Noel Alimentaria hi han participat voluntàriament treballadors i treballadores situats en línia de producció. Els diferents components de la formació han tingut com a comú denominador el fet de proporcionar una educació higiene-postural dinàmica de l’esquena per a la realització de tasques que impliquen un control postural del tronc i evitar-ne la realització de flexions innecessàries i generadores de tensions musculars.

Els principals resultats que s’han obtingut indiquen que els treballadors i treballadores que reben la formació SsObserWork milloren significativament la posició de la seva esquena i el grau de coneixement de quines són les posicions corporals més recomanables, respecte als treballadors i treballadores que reben una formació estàndard. Així mateix, es constata que els treballadors i treballadores que reben la formació SsObserWork n’estan satisfets i la valoren com a útil i transferible també a les tasques quotidianes.