Convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments.Termini de presentació: 6/10/2017

S’ha publicat al DOGC núm. 7458 (20/09/2017) la RESOLUCIÓ ARP/2187/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02) (ref. BDNS 362360).

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC.

Convocatòria ajuts. Resolució ARP/2187/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02) (ref. BDNS 362360).

Bases reguladores. Ordre ARP/195/2017, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02) (DOGC núm.7440, de 24.08.2017).