Coneix els resultats de les enquestes fetes a socis per a valorar INNOVACC

Durant el segon semestre de 2016, ACCIÓ va realitzar una enquesta a les empreses associades als clústers catalans que formen part del “Programa Catalunya Clústers”. Recentment hem rebut aquests resultats.

A continuació podeu veure un resum dels aspectes més destacats, on es poden observar els resultats de valoració d’INNOVACC i els resultats de valoració del conjunt dels clústers catalans.

Aspectes destacats

Empreses associades a INNOVACC

Empreses associades a tots els clústers catalans

Respostes a l’enquesta

28 de 59

(47%)

433 de 1224

(35%)

Consideren que formar part del clúster ha millorat la seva competitivitat 79% 70,8%
Recomanen a altres empreses formar part del clúster 96,4% 93%
Valoració formar part del clúster (0 a 10) 7,8 7,5
Valoració equip de gestió clúster (0 a 10) 8,6 8,1
Cooperació empresarial i networking (0 a 10) 6,8 7,0
Innovació en productes i serveis (0 a 10) 6,0 4,4
Coneixement/intel•ligència mercat (0 a 10) 5,9 6,0
Orientació estratègica (0 a 10) 5,7 5,5
Posicionament marca (0 a 10) 4,6 5,5
Internacionalització (0 a 10) 3,3 3,7
Amb qui s’han realitzat contactes

Empreses clúster (30,2%)

Clients (22,2%)

Centres RDi (22,2%)

Proveïdors (15,9%)

Internacionals (6,4%)

Altres clústers (3,2%)

Empreses clúster (30,9%)

Clients (19,3%)

Centres RDi (16,0%)

Proveïdors (14,1%)

Internacionals (10,7%)

Altres clústers (9,6%)

Àmbits ens els que s’han realitzat els contactes

Innovació (33,9%)

Coneixement (17,0%)

Accés ajuts (13,6%)

Posicion. Marca (8,5%)

Operac./Logística (8,5%)

Comercials (6,8%)

Cerca finançament (6,8%)

Internacionalització (5,1%)

Innovació (26,0%)

Coneixement (16,6%)

Accés ajuts (11,7%)

Posicion. Marca (11,2%)

Operac./Logística (6,2%)

Comercials (14,1%)

Cerca finançament (4,9%)

Internacionalització (9,2%)

 

Veure gràfics al document adjunt

Tota aquesta informació s’ha tractat a les darreres reunions de Comissió Permanent i de Junta Directiva d’INNOVACC, per tal de definir accions a curt i mitjà termini que ens permetin anar millorant en tots els aspectes, i molt especialment en aquells que tinguem pitjor valoració com a clúster.