S’aprova la convocatòria de la 2a edició del “Premi INNOVACC a la innovació tecnològica”

Coincidint amb el curs 2016-2017 es va crear i convocar la 1a edició del “Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni porcí” amb l’objectiu d’incentivar projectes d’innovació tecnològica dins l’àmbit educatiu català enfocat al sector carni porcí.

Podien optar al Premi estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat, matriculats a Catalunya, que haguessin presentat el Projecte final de cicle/grau entre el 13 d’octubre de 2016 i el 15 de juliol de 2017, i era imprescindible que el projecte estigués dirigit al sector carni porcí i suposés una innovació tecnològica tangible i aplicable.

El premi consisteix en 10.000 € repartits al 50% entre l’estudiant i el centre educatiu que han realitzat el projecte. Al mateix temps, s’ofereix, a l’estudiant guanyador, la possibilitat de formalitzar un contracte de treball en pràctiques en una empresa del sector carni porcí català.

Actualment, el Jurat del premi (un grup d’experts del sector) està fent la valoració de les candidatures rebudes i està previst fer l’entrega del premi a la candidatura guanyadora el dia 18 de desembre de 2017, durant una Assemblea General de socis d’INNOVACC.


A la reunió de Junta Directiva d’INNOVACC del dia 25 de setembre de 2017 es va aprovar la convocatòria de la 2a edició del premi, corresponent al curs 2017-2018.

En general, les bases reguladores del premi són molt similars a les de la primera edició, però s’han introduït petits canvis.

Es manté la dotació del premi, de 10.000 € (50% estudiant i 50% centre educatiu). Poden participar-hi estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat, matriculats a Catalunya, que hagin presentat el Projecte final de cicle/grau entre el 16 de juliol de 2017 i el 27 de juliol de 2018.

És imprescindible que el projecte estigui dirigit al sector carni porcí i suposi una innovació tecnològica tangible i aplicable. Però també s’admetran projectes relacionats amb altres especies animals o productes anàlegs “sense carn”. De fet, el premi passa a anomenar-se “Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni”.

Alguns exemples de projectes que poden optar al premi d’innovació tecnològica del sector carni, podrien ser solucions relacionades amb: nous productes, nous processos productius per aconseguir optimitzar la línia de producció, innovació en sistemes de control de qualitat, nous envasos o sistemes d’envasament per la carn de porcí, innovació en selecció genètica, innovació en alimentació animal, innovació en benestar animal, innovació en higiene i seguretat alimentària, innovació en saludabilitat, innovació en sistemes de traçabilitat, innovació en tractament i gestió de residus i subproductes, innovació en sistemes de reducció de petjada de carboni i de petjada hídrica, innovació logística, innovació en sistemes de compra i de venda, innovació en la funcionalitat dels productes per al consumidor, etc.

Abans de finalitzar l’any 2018, es preveu la celebració d’un acte d’entrega del premi, on s’hi convidaran a tots estudiants i els seus tutors que hagin optat a l’ajut, així com als socis d’INNOVACC i altres persones vinculades amb el sector carni porcí català. En aquest acte es presentaran els projectes finalistes i, finalment, es comunicarà la candidatura guanyadora.

En breu es publicaran les bases d’aquesta convocatòria a la web d’INNOVACC.

Des d’ara, es començarà a fer difusió (via mail i altres) a tots els centres educatius de Catalunya, i també es reforçarà amb visites a determinats departaments de centres per incentivar els professors a animar els seus alumnes a plantejar els seus projectes finals de cicle/grau en aquest àmbit. També s’explicarà quins projectes que ja estiguin executant-se encaixen i podrien optar a guanyar el Premi INNOVACC 2017-2018.

INNOVACC tindrà el dret d’informar als seus associats, amb un breu resum de cada projecte candidat al premi. Això pot suposar una bona oportunitat per a les empreses per a captar talent jove i per a implantar les millors propostes que s’hagin presentat.