Programa d’ajuts a inversions empresarial d’alt impacte. Termini presentació sol·licituds 18/10/2017

Línia d’ajudes promogudes per ACCIÓ per a inversions d’alt impacte. Dirigit a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, amb projectes d’inversió dels següents tipus:

  1. Projectes industrials de creació d’ocupació que creïn com a mínim 15 llocs de treball.
  2. Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat, amb 2M€ de despesa mínima acceptada.
  3. Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixes segons definicions dels 2 apartats anteriors, i que compleixin els requisits indicats.
  4. Projectes de creació de Centres d’R+D+i, o ampliació dels ja existents, que creïn un mínim de 8 llocs de treball vinculats a activitats d’R+D+i o 5 llocs de treball i una inversió mínima d’equipament científic de 500.000 €.
  5. Projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, amb 1M€ de despesa mínima acceptada.
  6. Projectes d’inversió en actius fixes vinculats a l’adquisició d’unitats productives en concurs de creditors del sector industrial, amb una despesa mínima de 200.000 € en actius fixes materials i immaterials.
  7. Projectes estratègics per a l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents. Els projectes inclosos en aquesta categoria s’han de localitzar en algun dels municipis indicats en el Mapa d’ajudes regionals per a Espanya, amb la creació de 50 llocs de treball i 5M€ de despesa mínima acceptada en actius fixes durant el període d’execució del projecte.

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 18/10/2017

Més informació